آرشیو مطالب مرتبط با ناهید سلطانی


کتاب «تنهایی همیشه بد نیست» حاصل تجربه‌های شاعر از کشف جهان خویش

مجموعه شعر «تنهایی همیشه بد نیست» سروده ناهید سلطانی (اورمیه) منتشر شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو