آرشیو مطالب مرتبط با نخست کشتی آزاد


اسامی مدال آوران 4 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان

ایران در ۴ وزن نخست توسط حسن یزدانی در ۸۶ و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد اما رحمان عموزاد در ۶۱ و یونس امام... ادامه خبر