آرشیو مطالب مرتبط با نصیری آقای دکتر


1 هفته پیش

علی مطهری: چشم چرانی در ذات مردها است

علی مطهری: چشم چرانی در ذات مردها است

علی مطهری می گوید: با تغییری که در آمریکا اتفاق افتاد من فکر می کنم اتفاق مجلس تکرار نمی شود یعنی قاعدتا با روی کار آمدن آقای باید... ادامه خبر