آرشیو مطالب مرتبط با نظرسنجی ها


1 هفته پیش

خشم و اضطراب در کاخ سفید

خشم و اضطراب در کاخ سفید

ترامپ متوجه شده که در حال شکست خوردن است و حتی این موضوع را در محافل خصوصی بیان کرده است. پالتیکو این نکته را از قول افراد نزدیک ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو