آرشیو مطالب مرتبط با نفس مسیحایی حافظ لسان الغیب و صحن مسجد


1 هفته پیش

مسجد جامع عتیق شیراز؛ مکانی با عطر مذهب و نفس حافظ شیرین گفتار

مسجد جامع عتیق شیراز؛ مکانی با عطر مذهب و نفس حافظ شیرین گفتار

شاید مسجد و مکانهای مذهبی یکی از پر تعدادترین ابنیه های تاریخی کشور باشند که بعد از ورود اسلام ساخته شده اند. امروزه، بیشتر این مس... ادامه خبر