آرشیو مطالب مرتبط با نقد فیلم Good Time


1 هفته پیش

نقد فیلم Uncut Gems - الماس‌های تراش نخورده

نقد فیلم Uncut Gems - الماس‌های تراش نخورده

پس از تجربه نگاهی شریف، عاشقانه والبته منتقدانه به وضعیت بی‌خانمان‌های (یا بهتر بگویم آدم‌های حاشیه) نیویورکی در فیلم Heaven knows... ادامه خبر

1 هفته پیش

نقد فیلم Uncut Gems - الماس‌های تراش نخورده

نقد فیلم Uncut Gems - الماس‌های تراش نخورده

پس از تجربه نگاهی شریف، عاشقانه والبته منتقدانه به وضعیت بی‌خانمان‌های (یا بهتر بگویم آدم‌های حاشیه) نیویورکی در فیلم Heaven knows... ادامه خبر

تصویری


ویدئو