آرشیو مطالب مرتبط با نقشه جعلی


با منتشرکنندگان نقشه‌ جعلی برخورد خواهد شد

هیچ تغییری در حدود تقسیماتی و مرز مشترک استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان وجود ندارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو