آرشیو مطالب مرتبط با نمازخوان


2 هفته پیش

چگونه کودکان را نمازخوان کنیم؟

چگونه کودکان را نمازخوان کنیم؟

شروع نماز در سنین کودکی سبب می‌شود که کودک این صفت حسنه را به‌صورت عادتی معمول و سازنده در جسم و روان خود، ملکه کند و جزو برنامه‌ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو