آرشیو مطالب مرتبط با نمایش تسه تسه


راه طولانی پیش‌ رو | یادداشتی بر نمایش «تسه‌تسه»

شهرزاد رویائی: «تسه‌تسه» نشان می‌دهد گروه نمایشی به اندازه‌ توان‌ و تجربه‌ خود در پرداخت و پیش‌برد کار نیرو صرف کرده‌ و از این منظ... ادامه خبر