آرشیو مطالب مرتبط با نیروهای آمریکایی در عراق


4 روز پیش

خروج آمریکا از عراق آغاز شد؟

خروج آمریکا از عراق آغاز شد؟

در حالی که خروج نیرو‌های آمریکایی از سایر پایگاه‌ها با کرونا مرتبط است، خروج از القائم بر اساس یک برنامه قبلی انجام شد. یک منبع نظ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو