آرشیو مطالب مرتبط با نیروهای متفقین


2 هفته پیش

جشن سراسری، لحظه ای پس از پایان جنگ جهانی!

جشن سراسری، لحظه ای پس از پایان جنگ جهانی!

جشن سراسری، لحظه ای پس از پایان جنگ جهانی! مجله تصویری سلاح- در تاریخ 7 ماه مه سال 1945، آلمان نازی به ناچار جنگ جهانی دوم را د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو