آرشیو مطالب مرتبط با هتلداران


1 هفته پیش

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کرونا به گردشگری کیش/ خروج 2 هزار نفر از کارکنان هتل های کیش

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کرونا به گردشگری کیش/ خروج 2 هزار نفر از کارکنان هتل های کیش

به علت فصلی بودن و شرایط اقلیمی کیش و زمان شیوع این بیماری،  بیشترین لطمه را در کل ایران صنعت گردشگری جزیره کیش دیده است. ادامه خبر

1 هفته پیش

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری کیش/کفگیر هتل‌دارها به ته‌دیگ خورده است

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری کیش/کفگیر هتل‌دارها به ته‌دیگ خورده است

به علت فصلی بودن و شرایط اقلیمی کیش و زمان شیوع این بیماری،  بیشترین لطمه را در کل ایران صنعت گردشگری جزیره کیش دیده است. ادامه خبر