آرشیو مطالب مرتبط با هدایت هلاس ورونا


اوزه بیو دی فرانچسکو در آستانه هدایت هلاس ورونا

دی فرانچسکو جانشین یوریچ در هلاس ورونا می شود. ایوان یوریچ پس از سپری کردن دو سال موفق در هلاس ورونا، این تیم را به مقصد تورینو تر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو