آرشیو مطالب مرتبط با هرم خفرع Pyramid of Khafre


2 هفته پیش

هرم خفرع | یادگاری از دودمانه چهارم مصر

هرم خفرع | یادگاری از دودمانه چهارم مصر

هرم خفرع Pyramid of Khafre یکی از اهرام بزرگ جیزه به شمار می رود که در قاهره قرار دارد. تاریخچه این هرم به دودمانه چهارم مصر مربوط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو