آرشیو مطالب مرتبط با هسته علمی


ارتقای مرکز تربیت معلم مبلغ به دانشکده/ اسلامی سازی در مدارس به تغییر ظواهر نیست، بلکه به تغییر باورها است

حوزه/ بر اساس آنچه حدود چند ماه پیش در هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان تصویب شد، موضوع ارتقای مرکز تربیت معلم مبلغ به دانشکده مطرح گرد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو