آرشیو مطالب مرتبط با هفت دلاور 1960


4 ماه پیش

خُردگرایی پرسناژ در همبستگی سوژه | نقد فرمالیستی فیلم The Magnificent Seven

خُردگرایی پرسناژ در همبستگی سوژه | نقد فرمالیستی فیلم The Magnificent Seven

«هفت دلاور – ۱۹۶۰» فیلمی که با اقتباس و برداشت وفادارانه از «هفت سامورایی» آکیرا کوروساوا جای پای خود را در ژانر وسترن مستحکم کرد،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو