آرشیو مطالب مرتبط با هقته 6 بارداری


خوردن سیب و به در بارداری و زیبا شدن فرزند

پرسش: من الان در هقته 6 بارداری هستم و تازه چند روزه که فهمیدم باردار شده ام . خیلی دوست دارم دختری سفید و زیبا داشته باشم. لطفاً... ادامه خبر