آرشیو مطالب مرتبط با همایش ملی هوش مصنوعی


6 روز پیش

فراخوان اولین  همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

فراخوان اولین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

حوزه/ اولین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی آبان ۱۳۹۸در شهر مقدس قم برگزار می شود. ادامه خبربه روایت تصویر


به روایت ویدئو