آرشیو مطالب مرتبط با همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قراردادی و پیمانی شهرداری‌ها


همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قراردادی و پیمانی شهرداری‌ها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از همسان شدن حقوق و مزایای کارمندان ق... ادامه خبر

تصویری


ویدئو