آرشیو مطالب مرتبط با هودنت


«کوسه گودزیلای» ۳۰۰میلیون ساله نامگذاری شد

محققانی که روی فسیل کوسه ۳۰۰ میلیون ساله تحقیق می‌کنند این فرضیه را مطرح کردند که دندان‌های این کوسه نشانه‌ای است که امکان دارد ای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو