آرشیو مطالب مرتبط با هورمون های lh


2 هفته پیش

دوران تخمک گذاری در زنان

دوران تخمک گذاری در زنان

تخمک گذاری فرایندی است که در آن تخمک بالغ از تخمدان آزاد می شود و به لوله های فالوپ منتقل می شود. تخمک بالغ تخمکی است که برای بارو... ادامه خبر

تصویری


ویدئو