آرشیو مطالب مرتبط با وارد کتاب گینس


1 هفته پیش

ارلینگ هالند و آنسو فاتی وارد کتاب گینس می شوند

ارلینگ هالند و آنسو فاتی وارد کتاب گینس می شوند

نام دو ستاره جوان فوتبال اروپا وارد کتاب گینس می شود.  ارلینگ هالند و آنسو فاتی با رکورد هایی که از خودشان بر جا گذاشتند، اسمشان ر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو