آرشیو مطالب مرتبط با وارن بافت عنوان


3 هفته پیش

کتاب های وارن بافت؛ ۶ کتاب الهام بخش موفقیت در کسب و کار

کتاب های وارن بافت؛ ۶ کتاب الهام بخش موفقیت در کسب و کار

در این مطلب لیستی از کتاب های وارن بافت و هدف و پیام نویسنده در هر کتاب بیان شده تا با استراتژی های ثروتمندترین فرد جهان آشنا شده... ادامه خبر

تصویری


ویدئو