آرشیو مطالب مرتبط با واکسن کرونا در چین


2 هفته پیش

ویروس کرونا در چین، چه تغییری کرده؟

ویروس کرونا در چین، چه تغییری کرده؟

ساخت واکسن مؤثری علیه ویروس کرونا آسان نیست. ترکیب ژنتیکی این ویروس مدام در حال تغییر است. پس از همه‌گیر شدن کرونا، پژوهشگران در س... ادامه خبر

تصویری


ویدئو