آرشیو مطالب مرتبط با واکسن 2 ماهگی


اسهال نوزاد بعد از واکسن، علت

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم بعد واکسن 2 ماهگی اسهال شده و 3 بار مدفدعش آب سبز به همراه تکه های سبز بود. اسهال بعد واکسن طبیعی است؟... ادامه خبر