آرشیو مطالب مرتبط با وبسایت تینت


شرایط استثنایی در نهمین بیمه تکمیلی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور و شرکت‌های نوپا

یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایت کارکنان از شرایط همکاری، افزودن بیمه تکمیلی به مزایای ارائه شده توسط سازمان است. این امر باعث شده... ادامه خبر

تصویری


ویدئو