آرشیو مطالب مرتبط با وحشت کارمندان


جیغ های زنانه برای حضور میهمان ناخوانده چندش آور / همه روی صندلی ایستادند + فیلم

سه زن در اداره‌ای مشغول به کار بودند که ناگهان یک بزمجه وارد ساختمان شد. آنها با دیدن این جانور وحشت زده شدند و درخواست کمک کرد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو