آرشیو مطالب مرتبط با ورزش قهرمانی بیشتر


7 ماه پیش

سیدرضا صالحی امیری: بنا داریم در ورزش جهان تبعیض میان زن و مرد را برداریم؛ انگیزه زنان در ورزش قهرمانی بیشتر از مردان است

سیدرضا صالحی امیری: بنا داریم در ورزش جهان تبعیض میان زن و مرد را برداریم؛ انگیزه زنان در ورزش قهرمانی بیشتر از مردان است

صالحی امیری می گوید وجه اجتماعی حضور زنان اهمیت زیادی دارد. طرفداری- رئیس کمیته ملی المپیک می گوید انگیزه زنان در ورزش قهرمانی بیش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو