آرشیو مطالب مرتبط با وزارت انرژی آمریکا


1 هفته پیش

برنامه آمریکا برای خرید نفت متوقف شد

برنامه آمریکا برای خرید نفت متوقف شد

وزارت انرژی آمریکا با در نظر گرفتن ابهامات مربوط به موافقت کنگره با درخواست خرید نفت در مارس سال ۲۰۲۰، درخواست خود را متوقف می کند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو