آرشیو مطالب مرتبط با وزارت بهداشت ترکیه


1 هفته پیش

هدایای وزارت بهداشت ترکیه به ایران رسید

هدایای وزارت بهداشت ترکیه به ایران رسید

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت که بخشی از هدایای ایرانیان مقیم ترکیه، دیپلمات های کشورمان و اقلام وزارت بهداشت ترکیه بعد ازظهر ا... ادامه خبر

1 هفته پیش

هدایای ایرانیان و وزارت بهداشت ترکیه به کشور رسید

هدایای ایرانیان و وزارت بهداشت ترکیه به کشور رسید

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت که بخشی از هدایای ایرانیان مقیم ترکیه، دیپلمات های کشورمان و اقلام وزارت بهداشت ترکیه بعد ازظهر ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو