آرشیو مطالب مرتبط با وزارت خارجه لهستان


لهستان سفیر خود را از عراق خارج کرد

وزیر دفاع لهستان نیز اعلام کرد که نیروهای لهستانی در عراق طی حمله موشکی ایران آسیبی ندیدند. ادامه خبر