آرشیو مطالب مرتبط با وزیر دفاع ارمنستان


رایزنی وزیر دفاع ارمنستان با سفیر ایران

وزیر دفاع ارمنستان در این دیدار شرایط منطقه را تشریح و بر نقش ایران در تضمین امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. ادامه خبر