آرشیو مطالب مرتبط با وزیر نیرو درخصوص


1 هفته پیش

اعلام وصول ۹ سوال از ۵ وزیر دولت

اعلام وصول ۹ سوال از ۵ وزیر دولت

۹ سوال نمایندگان از ۵ وزیر کابینه دولت اعلام وصول شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو