آرشیو مطالب مرتبط با وزیر پیشنهادی بهداشت


راه حل های وزیر پیشنهادی بهداشت برای مهار کرونا

شیوع نوع جهش یافته کرونا به نام دلتا کرونا باعث آغاز پیک پنجم در کشور شده است. واکسیناسیون کرونا نیز همزمان با پیک پنجم کرونا در ج... ادامه خبر

تصویری


ویدئو