آرشیو مطالب مرتبط با وصیت نامه قاسم


7 ماه پیش

وصیت نامه قاسم سلیمانی سردار شهید اسلام منتشر شد

وصیت نامه قاسم سلیمانی سردار شهید اسلام منتشر شد

بدانید که میدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اوّل اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو