آرشیو مطالب مرتبط با وضعیت سلامتی جنین


2 هفته پیش

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل، عوارضش برای مادر و جنین

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل، عوارضش برای مادر و جنین

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او... ادامه خبر

تصویری


ویدئو