آرشیو مطالب مرتبط با ولیمه‌


به حج رفتن واجب تر است یا کمک کردن به فقرا ؟

به فقرای کشورمان کمک کنیم یا به حج تمتع برویم؟ این‌یک واقعیت است که سفر حج هزینه‌های بسیار سنگینی دارد، و مردم هم حق دارند، باوج... ادامه خبر

تصویری


ویدئو