آرشیو مطالب مرتبط با ومجلس


چالش جدی برای کارگران در سال ۱۴۰۰

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه چالش جدید کارگران حذف دفترچه بیمه و افزایش هزینه های درمانی است گفت: این... ادامه خبر

تصویری


ویدئو