آرشیو مطالب مرتبط با پارس فیدار کارمانیا


استخدام 3 عنوان شغلی در شرکت پارس فیدار کارمانیا در کرمان

استخدام پارس فیدار کارمانیا شرکت پارس فیدار کارمانیا، وابسته به گروه صنعتی پویان، سازنده خودروهای کاربری جاده، تریلر و واگن، جهت... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در پارس فیدار کارمانیا در کرمان

استخدام پارس فیدار کارمانیا شرکت پارس فیدار کارمانیا، وابسته به گروه صنعتی پویان، سازنده خودروهای کاربری جاده، تریلر و واگن، جهت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو