آرشیو مطالب مرتبط با پارگی درجه


پارگی واژن بر اثر زایمان طبیعی چگونه است؟ درجات مختلف پارگی

زایمان طبیعی فرایندی است که طی آن گاهی آسیب زیادی به واژن خانم ها وارد می شود و واژن دچار پارگی می شود، در این مطلب به درجات مختلف... ادامه خبر