آرشیو مطالب مرتبط با پارگی کیسه


2 هفته پیش

پارگی کیسه آب، نشانه زمان زایمان است؟

پارگی کیسه آب، نشانه زمان زایمان است؟

یکی از بهترین جاهایی که می‌توانید پاسخ سوالات خود را به دست آورید مراجعه به متخصصین این امور و مراکز بهداشتی مربوطه هستند. با مراج... ادامه خبر

1 ماه پیش

علائم پارگی کیسه آب چیست؟

علائم پارگی کیسه آب چیست؟

ناهید خداکرمی درباره پارگی کیسه آب در دو ماهگی اظهار داشت: حجم مایع آمنیوتیک در دو ماهگی آن قدر زیاد نیست که فرد با حجم زیادی از آ... ادامه خبر

1 ماه پیش

وقتی کیسه آب جنین پاره می‌شود

وقتی کیسه آب جنین پاره می‌شود

وقتی کیسه آب جنین پاره می‌شود منظور از کیسه آب جنینی کیسه ای است که در اولین هفته ای که جنین داخل رحم تشکیل می شود، به دور او شکل... ادامه خبر

تصویری


ویدئو