آرشیو مطالب مرتبط با پاسخگو نیستند


5 روز پیش

قدرت نهادهای موازی کار در دولت تجمیع شود/ نظارت ملی بر دولت ها وجود نداشته است

قدرت نهادهای موازی کار در دولت تجمیع شود/ نظارت ملی بر دولت ها وجود نداشته است

محمد هاشمی با اشاره به اینکه موازی کاری موجب شده است که دولت ها اقتدار لازم برای پیشبرد امور اجرایی کشور را نداشته باشند، اظهار ک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو