آرشیو مطالب مرتبط با پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس


1 هفته پیش

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فحش می خوریم

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فحش می خوریم

وزیر نفت با بیان اینکه انتخابات نزدیک است، گفت: به وزارت نفت فحش می‌دهند که برای خود افتخار کسب کنند، اگر بحث تخصصی و مدیریتی کنیم... ادامه خبر

1 هفته پیش

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فحش می خوریم

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فحش می خوریم

وزیر نفت با بیان اینکه انتخابات نزدیک است، گفت: به وزارت نفت فحش می‌دهند که برای خود افتخار کسب کنند، اگر بحث تخصصی و مدیریتی کنیم... ادامه خبر

1 هفته پیش

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فوش می خوریم

زنگنه: به انتخابات نزدیکتر شویم بیشتر فوش می خوریم

وزیر نفت با بیان اینکه انتخابات نزدیک است، گفت: به وزارت نفت فحش می‌دهند که برای خود افتخار کسب کنند، اگر بحث تخصصی و مدیریتی کنیم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو