آرشیو مطالب مرتبط با پایانه جنوب


دعوای مرگبار مسافرکشان ترمینال جنوب

وقتی یکی از راننده‌ها بدون نوبت اقدام به سوار کردن مسافر کرد، بین او و بقیه راننده‌های مسافرکش دعوای شدیدی شکل گرفت که پایان مرگبا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو