آرشیو مطالب مرتبط با پایان دادن


1 هفته پیش

نقد فیلم I'm Thinking of Ending Things

نقد فیلم I'm Thinking of Ending Things

روح، تا آن‌جا که چیزی را تحت فرمان عقل به تصور عقل درمی‌آورد، خواه آن اندیشه از چیزی متعلق به زمان حال باشد و خواه گذشته و خواه آی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو