آرشیو مطالب مرتبط با پرانرژی‌ترین


شناسایی پرانرژی‌ترین منبع نور جهان

قدرت پرانرژی‌ترین این نقاط در حدود ۱.۴ کوادریلیون الکترون ولت است. پرانرژی‌ترین نقطه جهان که قبلاً شناسایی شده بود از خود کمتر از... ادامه خبر

تصویری


ویدئو