آرشیو مطالب مرتبط با پرستار منزل


1 هفته پیش

مهمترین نیاز های سالمندان که یک پرستار سالمند باید بداند

مهمترین نیاز های سالمندان که یک پرستار سالمند باید بداند

با توجه به اینکه در جوامع کنونی تعداد زیادی از جامعه را افراد سالمند تشکیل داده اند باید این افراد مورد توجه ویژه قرار بگیرند و نس... ادامه خبر

2 هفته پیش

تفاوت نگهداری از سالمندان در منزل با خانه سالمندان

تفاوت نگهداری از سالمندان در منزل با خانه سالمندان

با بالا رفتن سن افراد سالمند نیاز آنها فقط این نیست که از نظر پزشکی مورد بررسی قرار بگیرند افراد سالمند در این سن می باید سطح کیفی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو