آرشیو مطالب مرتبط با پرواز عبوری


2 هفته پیش

بسته تشويقی ايران براي پروازهای عبوری/ بازاريابی براي افزايش سهم پروازهای عبوری از فضای کشور

بسته تشويقی ايران براي پروازهای عبوری/ بازاريابی براي افزايش سهم پروازهای عبوری از فضای کشور

قصد داریم با تهیه بسته های تشویقی، انگیزه و رغبت شرکت های هواپیمایی خارجی برای استفاده از فضای ایران را بیشتر سازیم و این  به معنا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو