آرشیو مطالب مرتبط با پروستاگلاندین


2 هفته پیش

القای طبیعی زایمان؛ 9 غذای مفید برای القای طبیعی زایمان

القای طبیعی زایمان؛ 9 غذای مفید برای القای طبیعی زایمان

چه غذاهایی برای القای طبیعی زایمان بهتر است؟ هفته صبر کرده و اکنون پایان بارداری است. احساس می کنید که ممکن است هر لحظه کیسه آب پا... ادامه خبر

2 ماه پیش

بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان و نحوه تشخیص و درمان آن

بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان و نحوه تشخیص و درمان آن

در مورد بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان چه می دانید؟ با توجه به اینکه درمانی برای بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان (ankylosing spondylitis)... ادامه خبر

تصویری


ویدئو