آرشیو مطالب مرتبط با پزشک قانونی


3 هفته پیش

نجات جوان سرایانی از خودکشی

نجات جوان سرایانی از خودکشی

با اقدام به موقع مأموران پلیس در شهرستان سرایان جوانی که قصد خودکشی داشت از مرگ حتمی نجات یافت. ادامه خبر

3 هفته پیش

اقدام به موقع پلیس مانع از خودکشی جوانی در شهرستان سرایان

اقدام به موقع پلیس مانع از خودکشی جوانی در شهرستان سرایان

با اقدام به موقع مأموران پلیس در شهرستان سرایان جوانی که قصد خودکشی داشت از مرگ حتمی نجات یافت. ادامه خبر

تصویری


ویدئو